Na posilnenie nášho tímu na staveniskách hľadáme v súčasnosti

-       stavbyvedúcich

-       majstrov

-       stavebných robotníkov, resp. pracovné čaty

-       strojníkov

 

 

 

Svoju žiadosť o prijatie do zamestnania nám zašlite priamo na personal@pittel.sk.