Vitajte u Pittel+Brausewetter!

 

V rodinnom podniku Pittel+Brausewetter, vedenom osobne majiteľmi, sa zamestnanci odjakživa cítia mimoriadne cenení. Spoločne pracujeme na aktuálnych projektoch a budúcich úspechoch. Tu sú pracovníkom ponúkané výzvy – vrátane podpory vedenia pri ich realizácii v praxi.

 

Kvalita, orientácia na riešenia pre zákazníkov a ich neustále zdokonaľovanie – to sú podstatné faktory pre stabilné vzťahy so zákazníkmi. Kolegiálna pracovná atmosféra s bohatou dynamikou a nadšením z realizácie ako aj možnosť ďalšieho vzdelávania a osobného rozvoja – to si zamestnanci cenia obzvlášť. Férovosť a uznanie charakterizujú konštruktívnu spoluprácu medzi vedením podniku a zamestnancami.

 

Pittel+Brausewetter ponúka viaceré miesta pôsobenia a široký výber v rámci stavebných odvetví. Motivovaní a angažovaní zamestnanci prispievajú svojim nasadením a potenciálom a využívajú šancu na vybudovanie svojej kariéry v našej spoločnosti.