Športoviská

 

V rámci revitalizácií centrálnych zón mestských častí a obcí sa rozvinula aj naša kompetencia v špeciálnej oblasti výstavby športovísk. Ponuka je rôznorodá a obsahuje trávnaté športoviská, športoviská s umelým trávnikom, športoviská s tvrdým povrchom, bežecké dráhy a detské ihriská.

Príkladom sú realizované akcie v mestách Bratislava, Malacky, ako aj v obciach západného Slovenska.

Personálne vybavenie ako aj existujúce odborné vedomosti robia z nášho skúseného tímu ideálneho partnera pre športoviská, či už ide o výstavbu nových ihrísk, ich rozširovanie alebo sanáciu.

 

Výstavba golfových ihrísk

 

Skupina Pittel+Brausewetter má k dispozícii renomovaný tím pre výstavbu golfových ihrísk, ktorý sa v spolupráci s uznávanými architektmi golfových ihrísk stará o projekty od plánovania až po finálnu realizáciu. Realizovali sme značný počet golfových ihrísk vo viacerých európskych krajinách.

 

Ako generálni dodávatelia ponúkame našim zadávateľom zákaziek odbornú realizáciu všetkých stavebných výkonov od plánovania, zemných prác, cez výstavbu závlahových systémov a zakladanie jazierok, záhradnú architektúru, stavbu chodníkov až po výstavbu klubovní a rekreačných objektov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyklotrasa Bratislava-Petržalka