K našim ťažiskovým činnostiam v oblasti priemyselnej výstavby patrí realizácia výrobných zariadení a zariadení infraštruktúry pre najvýznamnejšie priemyselné podniky na Slovensku.

Skúšobná miestnosť VW Bratislava