Recyklovanie stavebných materiálov neustále získava na význame aj na Slovensku. Pittel+Brausewetter prevádzkuje na svojom stavebnom dvore v Bratislave na Starej Vajnorskej 1 recykláciu stavebných materiálov.

 

Vybúraný betón a asfalt sa tu zhodnocujú sofistikovaným spôsobom, pričom vzniká vysoko kvalitný stavebný materiál, ktorý sa môže opätovne používať v cestnom staviteľstve.

Recycling Bratislava