Obaľovacia súprava AMMANN Global s hodinovou kapacitou 120 ton patrí k najmodernejším výrobným zariadeniam na Slovensku. Z lokality Stará Vajnorská 1, Bratislava je možné optimálne zásobovať celý západoslovenský trh.

 

V súčasnosti produkujeme 22 druhov rôznych AB zmesí, ktorých receptúry sú schválené certifikačnou autoritou.

 

Stabilnú kvalitu výroby zabezpečujeme pravidelnými odbermi vzoriek a následnými kontrolnými skúškami vykonávanými vo vlastnom skúšobnom laboratóriu.

Obaľovačka Pittel+Brausewetter v Bratislave