Naša činnosť

 

Tradičný rodinný podnik Pittel+Brausewetter ponúka stavebnú činnosť v oblastiach cestného staviteľstva, inžinierskeho staviteľstva, pozemného staviteľstva, mostného staviteľstva, stavieb potrubí ako aj golfových ihrísk a športovísk.

 

Naša spoločnosť disponuje modernými výrobnými zariadeniami. Vlastným zariadením na  výrobu asfaltobetónových zmesí a firemným laboratóriom Pittel+Brausewetter prezentuje svoju vlastnú kompetenciu a schopnosť presadiť sa.

 

Stavebný dvor o rozlohe približne 5 hektárov s centrálnou polohou v Bratislave ponúka široké zázemie. Nachádza sa tu moderná administratívna budova, vlastné výrobné zariadenia, prevádzka na recykláciu stavebných materiálov, laboratórium na sledovanie kvality asfaltov, ako aj opravárenská dielňa a prevádzka vozového parku vybavená nákladnými autami a mechanizmami.