Pittel+Brauswetter – podnik s výraznou históriou na Slovensku

 

História nášho podniku začala v roku 1870 v Bratislave, keď dvaja priatelia - podnikateľ barón Adolf Pittel a Ing. Viktor Brausewetter naštartovali svoju spoluprácu, z ktorej vznikla firma Pittel+Brausewetter.

 

Mladý Viktor Brausewetter, pôvodne pochádzajúci z východného Pruska, pracoval ako vrchný inžinier pri plánovaní železničných tratí, okrem iného aj pri stavbe Moravsko-sliezskej centrálnej železnice a na trati Šopron – Bratislava – Žilina, ktorá je známa aj ako Považská železnica.

Mladý inžinier preukázal značné zručnosti a technické know-how pri výstavbe železníc na území dnešného Slovenska. S ambicióznymi plánmi založil svoju vlastnú technickú kanceláriu vo vtedajšom Prešporku (Bratislave) a ponúkal inžinierske služby.

 

Barón Adolf Pittel bol skúsený rakúsky stavebný podnikateľ s vlastnou výrobou cementu, ktorý hľadal odbyt pre vo vtedajšej dobe progresívny románsky cement. Mimochodom, práve od tých čias, bol barón Adolf Pittel považovaný za jedného z pionierov podnikania v oblasti cementu a betónu.

Spriatelení podnikatelia začali spolupracovať, aby využili možnosti výstavby za vyožitia betónu v období končiaceho sa 19. storočia. Identifikovali včas jeho budúci význam v stavebníctve ako aj význam pre architektúru a hospodárstvo.

 

Boli odskúšané rôzne stavebné postupy, vyvinuté patenty sa zavádzali do praxe. Zo začiatku pôsobil podnik prevažne na Slovensku. V roku 1880 sa obaja podnikatelia prezentovali mimoriadne inovatívne a vybudovali kanalizačnú sieť v Bratislave. Za použitia týchto nových cenných skúseností bola neskôr vybudovaná aj veľká časť viedenskej kanalizačnej siete práve firmou Pittel+Brausewetter. Pionierskym činom oboch podnikateľov sa dostalo uznania v roku 1890 na Poľnohospodárskej a poľovníckej výstave vo Viedni, kde im bola udelená zlatá štátna medaila.

 

Pod vplyvom industrializácie v Európe na prelome storočí, ktorá priniesla so sebou enormnú potrebu výstavby, vyrástla z firmy Pittel+Brausewetter v priebehu len jednej generácie veľkopodnikateľská spoločnosť s viac ako 20 filiálkami a početnými dcérskymi podnikmi na území Rakúsko-uhorskej monarchie.

K najznámejším referenciám patria v Bratislave okrem iného Kostol Svätej Alžbety, známy ako Modrý kostolík, budova Ministerstva námorníctva (dnes Univerzita Komenského), známa koncertná sieň Reduta (sídlo Slovenskej filharmónie), výšková budova Manderlák (so svojimi 12-timi poschodiami dlhý čas najvyššia budova v Bratislave), Centrálne trhovisko, Nová radnica, ako aj v kryté kúpalisko Piešťanoch– inak prvé na Slovensku, miestny Kúpeľný dom, Vodná veža a Kolonádny most cez rieku Váh. Postavili aj početné stavby pre rozmáhajúci sa priemysel, ako napríklad výrobné haly pre cvernovku Danubius v Bratislave.

 

Dve svetové vojny natrvalo zmenili tento vývoj. Prvá svetová vojna priniesla v dôsledku rozbitia monarchie aj odtrhnutie a osamostatnenie filiálok a dcérskych firiem. V druhej svetovej vojne firma stratila takmer celý majetok, ktorý jej ešte zostal. Zoštátnenie v roku 1948 prerušilo podnikateľské aktivity firmy Pittel+Brausewetter na Slovensku na 43 rokov.

Oživenie nastalo znova až v roku 1991 založením Pittel+Brausewetter s.r.o. Od roku 1991 bola obnovená stavebná činnosť touto novozaloženou pobočkou. Na posilnenie podnikateľskej skupiny na Slovensku a za účelom pokračovania v dlhoročnej tradícii, bolo v roku 2005 rozhodnuté o akvizícii miestnej stavebnej spoločnosti s významným podielom na trhu predovšetkým v oblasti inžinierskych a cestných stavieb, s vlastnou technológiou na výrobu asfalto-betónových zmesí a plne vybaveným stavebným dvorom, a to kúpou firmy TSS (Technické služby stavby s.r.o.).

 

Od roku 2005 a v rokoch nasledujúcich zmodernizoval Pittel+Brausewetter v areáli na Starej Vajnorskej 1 zázemie stavebného dvora a neskôr pôvodnú kancelársku budovu na veľkorysé a moderné sídlo s kanceláriami a zázemím pre približne 60 zamestnancov.

Na tomto mieste je v prevádzke aj technológia na výrobu a predaj asfalto-betónových zmesí. Ide o najmodernejšiu takúto technológiu v meste Bratislava s hodinovou kapacitou produkcie približne 120 ton horúcej zmesi.

 

Pobočka v Bratislave slúži bohatej zákazníckej štruktúre, ktorá pozostáva z klientely verejného sektora ako aj významných privátnych zákazníkov.

Svojou takmer 150-ročnou históriou na Slovensku a špeciálne v oblasti okolo Bratislavy, je Pittel+Brausewetter známy a cenený podnik, a etabloval sa ako jeden z lídrov na trhu.

Konatelia a lokálne vedenie Pittel+Brausewetter na Slovensku riadia spoločnosť ako moderný, efektívne pracujúci stavebný podnik s výnimočnou silou, pokiaľ ide o výkony, riadenie zdrojov a s vysokými nárokmi na kvalitu.

 

Cieleným výberom zamestnancov a ich ďalším rozvojom sa tím v Bratislave stáva stále silnejším. Preto sa naši zamestnanci dokážu bez obáv postaviť k náročným výzvam tak, aby nezostali otvorené žiadne želania klientov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

barón Adolf Pittel