Prihlásenie sa ku komplexnej kvalite

 

Ako podnik, ktorý je jednoznačne orientovaný na kvalitu, kladieme dôraz na kontinuálne zabezpečovanie kvality, čo nám umožňuje dlhodobo dosahovať bezchybné výsledky. Naši zákazníci si cenia komplexnú kvalitu firmy Pittel+Brausewetter.

 

Optimalizácia priebehu procesov, zodpovedný kontakt s našim bezprostredným okolím a životným prostredím, patria s úplnou samozrejmosťou k našej politike kvality.

  

Kvalita pre nás konkrétne znamená:

 • angažovaní zamestnanci
 • kompetentné poradenstvo
 • technicky bezchybná realizácia
 • dodržiavanie termínov
 • spokojní zákazníci

 

Dosahujeme to prostredníctvom:

 • skúsených a vyškolených zamestnancov
 • myslenia a konania zameraného na riešenia
 • flexibility
 • spoľahlivosti
 • dôslednou kontrolou kvality materiálu
 • vysokej výkonnosti a komplexných vstupov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tím Pittel+Brausewetter