Prosíme, pokiaľ ide o želania ohľadne materiálu,
kontaktujte:

 

Ing . Peter Rybár

Stara Vajnorska 1

831 04 Bratislava

Slovenská republika

Tel: +421 2 6828 4011

Fax: +421 2 6828 4090

e-mail: peter.rybar@pittel.sk