Integrovaný systém riadenia

Osvedčenia

Systém riadenia kvality našej spoločnosti je certifikovaný rakúskym Združením pre zabezpečovanie kvality (Vereinigung für Qualitätssicherung = ÖQS).

Od apríla 2013 spĺňa náš integrovaný systém riadenia kvality požiadavky nasledovných noriem:

 • ISO 9001:2015 riadenie kvality
 • ISO 45001:2018 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • HSSEQ Health, Safety, Security, Environment & Quality (zdravie, ochrana, bezpečnosť, životné prostredie a kvalita)
 • ISO 14001:2015 manažment životného prostredia

Systém riadenia kvality je podporovaný všetkými zamestnancami podniku. Oblasť riadenia kvality podlieha priamo konateľom.

Prihlásenie sa ku komplexnej kvalite

Ako podnik jednoznačne orientovaný na kvalitu kladieme dôraz na jej kontinuálne zabezpečovanie, čo nám umožňuje dlhodobo dosahovať bezchybné výsledky. Optimalizácia priebehu procesov a zodpovedný kontakt s našim bezprostredným okolím a životným prostredím, patria s úplnou samozrejmosťou k našej politike kvality, čo oceňujú aj naši zákazníci.

Kvalita pre nás konkrétne znamená:

 • angažovaní zamestnanci
 • kompetentné poradenstvo
 • technicky bezchybná realizácia
 • dodržiavanie termínov
 • spokojní zákazníci

Dosahujeme to prostredníctvom:

 • skúsených a vyškolených zamestnancov
 • myslenia a konania zameraného na riešenia
 • flexibility
 • spoľahlivosti
 • dôslednou kontrolou kvality materiálu
 • vysokej výkonnosti a komplexných vstupov

Pittel+Brausewetter s.r.o.

Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

E-Mail: office@pittel.sk

Telefón: +421 2 6828 4000

Vyhľadávanie