Vedenie spoločnosti

Konatelia a riaditelia

konateľ Mag. Wolfgang Fürhauser
finančný riaditeľ Ing. Peter Rybár
technický a obchodný riaditeľ Ján Melúch
konateľ Bmstr. Dipl.-Ing. Wolfgang Schubert

výkonný riaditeľ
Riaditelia

Riaditelia v Bratislave

technický a obchodný riaditeľ Ján Melúch
finančný riaditeľ Ing. Peter Rybár

Pittel+Brausewetter s.r.o.

Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

E-Mail: office@pittel.sk

Telefón: +421 2 6828 4000

Vyhľadávanie