Kariéra

Vitajte v Pittel+Brausewetter!

V rodinnom podniku Pittel+Brausewetter, vedenom osobne majiteľmi, sa zamestnanci odjakživa cítia mimoriadne cenení. Spoločne pracujeme na aktuálnych projektoch a budúcich úspechoch, pričom sú pracovníkom ponúkané vždy nové výzvy – vrátane podpory vedenia pri ich realizácii v praxi.

Kvalita, orientácia na riešenia pre zákazníkov a ich neustále zdokonaľovanie – to sú podstatné faktory pre stabilné vzťahy so zákazníkmi. Kolegiálnu pracovnú atmosféru s bohatou dynamikou a nadšením z realizácie, ako aj možnosť ďalšieho vzdelávania a osobného rozvoja, si zamestnanci cenia najviac. Férovosť a uznanie charakterizujú konštruktívnu spoluprácu medzi vedením podniku a zamestnancami.

Pittel+Brausewetter ponúka viaceré miesta pôsobenia a široký výber v rámci stavebných odvetví. Motivovaní a angažovaní zamestnanci prispievajú svojim nasadením a potenciálom a využívajú šancu na vybudovanie svojej kariéry v našej spoločnosti.

Kariéra_01

Vaša budúcnosť u nás!

Pittel+Brausewetter ponúka všetkým záujemcom a potenciálnym zamestnancom možnosť uchádzať sa o prácu online alebo na nižšie uvedených kontaktoch.

Študentom, absolventom stredných alebo vysokých škôl ako aj uchádzačom s praxou ponúkame individuálne nástupné podmienky.

Študentom stavebného inžinierstva ponúkame (podľa aktuálnej situácie stavebných zákaziek) možnosť praxe už počas ich štúdia. Pohľad do vnútra každodenného diania, skúsenosti z rôznych oblastí ako aj konkrétne uplatňovanie už získaných vedomostí – to všetko vytvára dôležité a hodnotné skúsenosti na ceste za kariérou.

Absolventom štúdia stavebného inžinierstva dávame u nás možnosť rozvoja. Dostanú vysokokvalitné praktické vzdelanie a získajú fundované skúsenosti. Prináša to mnoho predností a správny štart do profesijného sveta!

Skúseným stavbyvedúcim ponúkame zaujímavé a na ďalší rozvoj bohaté pracovné prostredie v inžinierskych, dopravných aj pozemných stavbách. Nájdete u nás rôznorodé možnosti, napínavé projekty ako aj príjemnú pracovnú klímu.

Kariéra_02

Pracovné miesta & žiadosť o pracovné miesto

Na posilnenie nášho tímu na staveniskách hľadáme v súčasnosti

  • stavbyvedúcich
  • majstrov
  • stavebných robotníkov, resp. pracovné čaty
  • strojníkov

Svoju žiadosť o prijatie do zamestnania nám zašlite priamo na personal@pittel.sk.

Kariéra_03

Pittel+Brausewetter s.r.o.

Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

E-Mail: office@pittel.sk

Telefón: +421 2 6828 4000

Vyhľadávanie