Informácie o spoločnosti

Naša činnosť

Tradičná rodinná firma Pittel+Brausewetter realizuje stavebnú činnosť v oblastiach cestného staviteľstva, inžinierskeho staviteľstva, pozemného staviteľstva, mostného staviteľstva, líniových stavieb, ako aj golfových ihrísk a športovísk.

Naša spoločnosť disponuje moderným výrobným vybavením. Vlastným zariadením na výrobu asfaltobetónových zmesí a firemným laboratóriom Pittel+Brausewetter prezentuje svoju vlastnú kompetenciu a schopnosť presadiť sa.

Stavebný dvor o rozlohe približne 5 hektárov s centrálnou polohou v Bratislave ponúka potrebné zázemie. Nachádza sa tu moderná administratívna budova, vlastné výrobné zariadenia, prevádzka na recykláciu stavebných materiálov, laboratórium na sledovanie kvality asfaltov, ako aj opravárenská dielňa a prevádzka vozového parku vybavená nákladnými autami a mechanizmami.

previous arrow
next arrow
 

Vyhlásenia

Ako rodinný podnik s takmer 150-ročnou históriou máme dlhoročnú tradíciu, overené hodnoty a vyspelé know-how. Kvalita a kompetencia sú naše dôležité kľúčové faktory potrebné pre dlhodobý úspech. Vďaka nášmu dlhodobému smerovaniu sme stabilným a spoľahlivým partnerom pre našich zákazníkov. Férovosť, kompetentnosť a predovšetkým spoľahlivosť v každom ohľade si zákazníci firmy Pittel+Brausewetter nadovšetko cenia.

Mag. Wolfgang Fürhauser
konateľ

Ján Melúch
technický a obchodný riaditeľ

Ing. Peter Rybár
finančný riaditeľ

Bmstr. Ing. Wolfgang Makovec
konateľ

výkonný riaditeľ
konateľ Mag. Wolfgang Fürhauser, finančný riaditeľ Ing. Peter Rybár, technický a obchodný riaditeľ Ján Melúch, konateľ Bmstr. Ing. Wolfgang Makovec

Fakty a čísla

Založenie spoločnosti:

V roku 1870 barónom Adolfom Pittelom a Ing. Viktorom Brausewetterom v Bratislave Brausewetterom v Bratislave

Konatelia:

Ing. Wolfgang Makovec
Mag. Wolfgang Fürhauser

Oblasti obchodnej činnosti:

Stavebná činnosť v oblastiach: cestné staviteľstvo, inžinierske staviteľstvo, priemyselné staviteľstvo, pozemné staviteľstvo, mostné staviteľstvo, líniové stavby, stavby golfových ihrísk a športovísk, dláždenie, výroba asfalto–betónových zmesí, recyklácia stavebných materiálov

Vedenie v Bratislave:

Technický riaditeľ: Ján Melúch
Obchodný riaditeľ: Ing. Peter Rybár

Stavebný dvor:

Obaľovacia súprava AMMANN Global 120, najmodernejšie výrobné zariadenia, vlastné laboratórium, asfaltovacie a iné strojné zariadenia, recyklácia stavebného materiálu

Lokalita:

Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

Počet zamestnancov:

cca. 60

Ročný obrat:

cca. € 10 miliónov

Patenty

Patent: 6 hodinový cestný betón

Hlavnou témou pri sanácii povrchu vozoviek je čas uvoľnenia premávky, keďže k nemu môže prísť až po vyzretí betónu. Spravidla bývalo uvoľnenie premávky možné až po 12 resp. 24 hodinách po uložení betónovej zmesi na vozovku.

Pittel+Brausewetter dokázal vyvinúť a patentovať cestný betón, vďaka ktorému je možné uvoľniť premávku už 6 hodín po jeho pokládke.

Betón vyvinutý našou firmou dosahuje už po 6 hodinách od jeho pokládky 50% konečnej pevnosti v tlaku. Skúška prebieha na mieste realizácie pomocou zariadenia na kontrolu zrelosti, ktoré na základe kalibračnej krivky dokáže zistiť pevnosť betónu. Táto inovácia predstavuje výrazné zlepšenie kvality pre všetkých zúčastnených – hlavne pre účastníkov cestnej premávky.

Patent: 6 hodinový cestný betón
Patent: 6 hodinový cestný betón

Pittel+Brausewetter s.r.o.

Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

E-Mail: office@pittel.sk

Telefón: +421 2 6828 4000

Vyhľadávanie