Oblasti obchodnej činnosti

Stavebné divízie

Cestné staviteľstvo

Cestné staviteľstvo patrí už viac ako 100 rokov k hlavným obchodným oblastiam podniku a je jednou zo základných kompetencií firmy.

Už od zrodu výstavby betónových ciest mal Pittel+Brausewetter vedúce postavenie na trhu a silne ovplyvňoval toto odvetvie – ako dodávateľ, tak ako aj zlepšovateľ. Rovnakú odbornosť dosahuje firma aj v oblasti výstavby asfaltových ciest.

Prostredníctvom vlastných výrobných zariadení ako aj firemného laboratória sa produktové vlastnosti cestného betónu priebežne ďalej rozvíjali a optimalizovali. Pomocou patentovaného 6-hodinového betónu je možné vybudovať alebo opravovať vozovky rýchlo, flexibilne a predovšetkým bez výrazných obmedzení premávky.

Závod Volkswagen Bratislava
Logistická plocha v závode Volkswagen Bratislava
Križovatka pri Business Centrum Forum v Bratislave
Komunikácie Digital Park, Bratislava
Komunikácie Západné Slovensko
Križovatka pred príjazdom k bráne 4 Volkswagen Slovakia
Križovatka pri BC Forum, Bajkalská Prievozská
Križovatka pri Zváračskom ústave v Bratislave
Logistická plocha pre kamióny Volkswagen Slovakia II
Logistická plocha pre vyrobené automobily Volkswagen Slovakia
Príjazdová komunikácia k bráne 4 Volkswagen Slovakia
Závod Volkswagen Bratislava
Logistická plocha v závode Volkswagen Bratislava
Križovatka pri Business Centrum Forum v Bratislave
Komunikácie Digital Park, Bratislava
Komunikácie Západné Slovensko
Križovatka pred príjazdom k bráne 4 Volkswagen Slovakia
Križovatka pri BC Forum, Bajkalská Prievozská
Križovatka pri Zváračskom ústave v Bratislave
Logistická plocha pre kamióny Volkswagen Slovakia II
Logistická plocha pre vyrobené automobily Volkswagen Slovakia
Príjazdová komunikácia k bráne 4 Volkswagen Slovakia
previous arrow
next arrow
 

Inžinierske stavby / Líniové stavby

K oblastiam inžinierskeho staviteľstva patria predovšetkým zemné práce, stavby kanálov a búracie práce. K referenciám patria tiež cestné násypy, protizávejové násypy a protipovodňové hrádze, rovnako ako aj výstavba skládok.

V oblasti výstavby potrubí, kanálov a kladenia potrubí je jedna podstatná oblasť, v ktorej je možné preukázať našu prax podstatne dlhšiu ako 100 rokov. Už v roku 1880 vybudoval Pittel+Brausewetter celú kanalizáciu mesta Bratislava betónovou technológiou výstavby; čoskoro na to nasledovala vo Viedni realizácia hlavného zberného kanála na rieke Wien.

Už v roku 1880 vybudoval Pittel+Brausewetter celú kanalizáciu mesta Bratislava betónovou technológiou výstavby a vo Viedni čoskoro nasledovala realizácia hlavného zberného kanála na rieke Wien. Následne na to, v roku 1887, uverejnili zakladatelia barón Adolf Pittel a Ing. Viktor Brausewetter svoje rozsiahle know-how a skúsenosti v publikácii s názvom „Praktický návod na projektovanie a realizáciu stavieb betónových odvodňovacích kanálov“.

Výstavba vodných systémov a čističiek pre obce a priemyselné závody je dnes dôležitou obchodnou oblasťou nášho podniku.

Autobusová zastávka Creteprint Bratislava
Autobusová zastávka Creteprint Bratislava-Jarovce
Autobusová zastávka Creteprint pri BC Forum Bratislava Bajkalská ulica
Dlažba autobusová zastávka západné Slovensko
Dlažba centrum Bratislavy Panská ulica
Dlažba nábrežie Dunaja Bratislava
Dlažba pri Veľkom Baťovi Bratislava
Dlažba Zdravotnícke zariadenie Medissimo Bratislava-Petržalka pri jazere Draždiak
Kocková dlažba Bratislava Sliačska ulica
Najazdova rampa Lagermax Bratislava
Skladka Budmerice
Skladka Budmerice
Zámková dlažba Obec Zohor
Autobusová zastávka Creteprint Bratislava
Autobusová zastávka Creteprint Bratislava-Jarovce
Autobusová zastávka Creteprint pri BC Forum Bratislava Bajkalská ulica
Dlažba autobusová zastávka západné Slovensko
Dlažba centrum Bratislavy Panská ulica
Dlažba nábrežie Dunaja Bratislava
Dlažba pri Veľkom Baťovi Bratislava
Dlažba Zdravotnícke zariadenie Medissimo Bratislava-Petržalka pri jazere Draždiak
Kocková dlažba Bratislava Sliačska ulica
Najazdova rampa Lagermax Bratislava
Skladka Budmerice
Skladka Budmerice
Zámková dlažba Obec Zohor
previous arrow
next arrow
 

Priemyselné stavby

K našim ťažiskovým činnostiam v oblasti priemyselnej výstavby patrí realizácia výrobných zariadení a zariadení infraštruktúry pre najvýznamnejšie priemyselné podniky na Slovensku.

Skúšobná miestnosť VW Bratislava
Skúšobná miestnosť VW Bratislava
Logistická plocha L9 Volkswagen Slovakia
Vonkajšie plochy Matador Tower Bratislava
Vrátnica pri bráne 4 Volkswagen Slovakia
Skúšobná miestnosť VW Bratislava
Skúšobná miestnosť VW Bratislava
Logistická plocha L9 Volkswagen Slovakia_0ee39
Vonkajšie plochy Matador Tower Bratislava
Vrátnica pri bráne 4 Volkswagen Slovakia
previous arrow
next arrow
 

Mostné staviteľstvo

Aj v oblasti mostného staviteľstva môže Pittel+Brausewetter poukázať na dlhú tradíciu. Už pred viac ako 100 rokmi sme vybudovali napríklad Kolonádny most v Piešťanoch na rieke Váh.

Dobre vyškolení zamestnanci a vhodné strojové vybavenie robia z nás vhodného partnera, ktorého môžete osloviť aj v oblasti mostného staviteľstva a opráv mostov.

Most Volkswagen Slovakia
Most Volkswagen Slovakia
Most Volkswagen Slovakia
Most Volkswagen Slovakia
Most Volkswagen Slovakia
Most Volkswagen Slovakia
Most Volkswagen Slovakia
Most Volkswagen Slovakia
Most Volkswagen Slovakia
Most Volkswagen Slovakia
previous arrow
next arrow
 

Pozemné staviteľstvo

Firma Pittel+Brausewetter bola od svojho založenia v roku 1870 aktívna vo všetkých oblastiach pozemného staviteľstva pre súkromných aj verejných zadávateľov zákaziek a disponuje dlhoročným know-how.

Nezanedbateľná časť historického stavebného fondu tak v Bratislave ako aj vo Viedni je produktom stavebnej činnosti firmy Pittel+Brausewetter a ponúka od samého začiatku našej podnikateľskej činnosti široké pole pôsobnosti. V Bratislave treba spomenúť predovšetkým Kostol Sv. Alžbety („Modrý kostolík“), palác Reduta a výškovú budovu Manderla.

Dnešné spektrum činnosti zahŕňa predovšetkým novostavby, prestavby a sanácie.

Kostol Sv. Alžbety („Modrý kostolík“), Bratislava
Kostol Sv. Alžbety („Modrý kostolík“), Bratislava
Kostol Sv. Alžbety („Modrý kostolík“), Bratislava
Kostol Sv. Alžbety („Modrý kostolík“), Bratislava
previous arrow
next arrow
 

Športoviská, cyklotrasy, revitalizácie centrálnych zón, golfové ihriská

Športoviská

V rámci revitalizácií centrálnych zón mestských častí a obcí sa rozvinuli aj naše činnosti v špeciálnej oblasti výstavby športovísk. Ponuka je rôznorodá a obsahuje trávnaté športoviská, športoviská s umelým trávnikom, športoviská s tvrdým povrchom, bežecké dráhy a detské ihriská.

Príkladom sú realizované akcie v mestách Bratislava, Malacky, ako aj v obciach západného Slovenska.

Personálne vybavenie ako aj existujúce odborné vedomosti robia z nášho skúseného tímu ideálneho partnera pre športoviská, či už ide o výstavbu nových ihrísk, ich rozširovanie alebo sanáciu.

Výstavba golfových ihrísk

Skupina Pittel+Brausewetter má k dispozícii renomovaný tím pre výstavbu golfových ihrísk, ktorý sa v spolupráci s uznávanými architektmi golfových ihrísk stará o projekty od plánovania až po finálnu realizáciu. Realizovali sme značný počet golfových ihrísk vo viacerých európskych krajinách.

Ako generálni dodávatelia ponúkame našim zadávateľom zákaziek odbornú realizáciu všetkých stavebných výkonov od plánovania, zemných prác, cez výstavbu závlahových systémov a zakladanie jazierok, záhradnú architektúru, stavbu chodníkov až po výstavbu klubovní a rekreačných objektov.

Cyklotrasa Bratislava-Petržalka
Revitalizácia centrálnej zóny obce na západnom Slovensku
Revitalizácia centrálnej zóny obce na západnom Slovensku
Revitalizácia centrálnej zóny obce na západnom Slovensku
Revitalizácia centrálnej zóny obce na západnom Slovensku
Športovisko v Bratislave
Športovisko v obci na západnom Slovensku
Golf Albatross CZ
Cyklotrasa Bratislava-Petržalka
Revitalizácia centrálnej zóny obce na západnom Slovensku
Revitalizácia centrálnej zóny obce na západnom Slovensku
Revitalizácia centrálnej zóny obce na západnom Slovensku
Revitalizácia centrálnej zóny obce na západnom Slovensku
Športovisko v Bratislave
Športovisko v obci na západnom Slovensku
Golf Albatross CZ
previous arrow
next arrow
 

Nákladná doprava a mechanizácia

Naša spoločnosť disponuje vlastnou nákladnou dopravou a početnými mechanizmami, potrebnými pre stavebnú výrobu. Náš vozový park zahŕňa približne 25 nákladných vozidiel MAN, IVECO, MERCEDES, Tatra, LIAZ (sklápače, valníky, vozidlá s hydraulickou rukou), asfaltové finišéry, cestné frézy, valce, JCB, malé mechanizmy Neuson, vibračné dosky, rezačky, kompresory a pod.

Tieto využívame pri realizácii našich zákaziek, ale ponúkame ich v prípade záujmu aj na krátkodobý či dlhodobý prenájom.

Jedná sa o nové a pravidelne servisované zariadenia najvyššej kvality profesionálneho náradia.

Vozový park
Vozový park
Vozový park
Vozový park
Vozový park
Vozový park
Vozový park
Vozový park
Vozový park
Vozový park
previous arrow
next arrow
 

Výrobné zariadenia

Technológia na výrobu asfaltov

Obaľovacia súprava AMMANN Global s hodinovou kapacitou 120 ton patrí k najmodernejším výrobným zariadeniam na Slovensku. Z lokality Stará Vajnorská 1, Bratislava je možné optimálne zásobovať celý západoslovenský trh.

V súčasnosti produkujeme 22 druhov rôznych AB zmesí, ktorých receptúry sú schválené certifikačnou autoritou.

Stabilnú kvalitu výroby zabezpečujeme pravidelnými odbermi vzoriek a následnými kontrolnými skúškami vykonávanými vo vlastnom skúšobnom laboratóriu.

Obaľovačka Pittel+Brausewetter v Bratislave
Obaľovačka Pittel+Brausewetter v Bratislave
Obaľovačka Pittel+Brausewetter v Bratislave
Obaľovačka Pittel+Brausewetter v Bratislave
previous arrow
next arrow
 

Recyklácia stavebných materiálov

Recyklácia stavebných materiálov

Pittel+Brausewetter dlhodobo prevádzkuje na svojom stavebnom dvore v Bratislave na Starej Vajnorskej 1 recykláciu stavebných materiálov, ktorej význam neustále rastie ako celosvetovo, tak aj na Slovensku.

Vybúraný betón a asfalt sa tu zhodnocujú sofistikovaným spôsobom, pričom vzniká vysoko kvalitný stavebný materiál, ktorý sa môže opätovne používať v cestnom staviteľstve.

Recycling Bratislava
Recycling Bratislava
Recycling Bratislava
Recycling Bratislava
previous arrow
next arrow
 

Pittel+Brausewetter s.r.o.

Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

E-Mail: office@pittel.sk

Telefón: +421 2 6828 4000

Vyhľadávanie