Odtlačok

Pittel+Brausewetter s.r.o.
Stará Vajnorská 1
831 04 Bratislava
Slovensko

Tel.: +421 2 6828 4000
E-mail: office@pittel.sk

Konatelia:
Bmstr. Dipl.-Ing. Wolfgang Schubert
Mag. Wolfgang Fürhauser

Sídlo spoločnosti: Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka: 36678/B.
IČO: 35 943 653

Všeobecné
Prostredníctvom týchto stránok by sme Vás chceli informovať o spoločnosti Pittel + Brausewetter s.r.o.

Zodpovednosť za chyby
Táto webová lokalita bola pripravená a zrealizovaná so špeciálnou starostlivosťou, informácie, ktoré Vám predkladáme podliehajú dôkladnej kontrole úplnosti, správnosti a aktuálnosti. Aj napriek tomu, nedopatrením môže dojsť k občasným chybám, preto spoločnosť neručí za úplnosť, správnosť a aktuálnosť poskytnutých informácií a nenesie akúkoľvek zodpovednosť za škody, ktoré z akéhokoľvek dôvodu vznikli v súvislosti s využitím informácií uverejnených webových stránkach spoločnosti. Charakter našich webových stránok je čisto informatívny.

Autorské práva – copyright
Autorské práva ku všetkým dokumentom a materiálom, prezentovaným na našich webových stránkach či použitým pri ich tvorbe sú výlučne majetkom našej spoločnosti alebo skupiny Pittel + Brausewetter s.r.o. Spoločnosť Pittel + Brausewetter s.r.o. umožňuje prezeranie a preberanie akýchkoľvek materiálov a dokumentov z tejto lokality na osobné a nekomerčné účely. Zakazuje sa však akýmkoľvek spôsobom meniť, rozmnožovať, verejne zobrazovať alebo na komerčné účely používať akékoľvek údaje, audio a video dokumenty alebo texty bez vedomia a písomného súhlasu spoločnosti Pittel + Brausewetter s.r.o. Ak linky tejto stránky odkazujú na internetové stránky tretích strán, nepreberá Pittel + Brausewetter, žiadnu zodpovednosť za obsah zobrazených stránok.
Na základe výlučne informatívneho charakteru našich webových stránok obzvlášť zdôrazňujeme, že je vylúčená akákoľvek právna zodpovednosť našej spoločnosti alebo vznik akýchkoľvek iných záväzkov našej spoločnosti v súvislosti s informáciami poskytnutými na tejto stránke.

Ochrana dát a osobných údajov
Spoločnosti Pittel + Brausewetter záleží na ochrane osobných údajov užívateľov tejto webovej stránky, preto Vás chceme uistiť, že bez Vášho súhlasu nezbierame prostredníctvom našej webovej stránky žiadne osobné údaje. Je na Vás, či nám poskytnete Vaše osobné údaje, napr. formou registrácie alebo dotazníka.

Aktuálnosť informácií
Ak si neprajete, aby Vami poskytnuté informácie slúžili ako podklad pre ďalší kontakt s Vami, budeme to rešpektovať a Vaše dobrovoľne poskytnuté osobné údaje kedykoľvek na základe Vašej požiadavky vymažeme. Snažíme sa o to, aby naše webové stránky zobrazovali najnovšie skutočnosti, a aby boli pre užívateľov optimálne. Preto sa pri návšteve našej internetovej ponuky zbierajú informácie, ktoré nemajú osobný charakter. Ukladajú sa napr. údaje o použitom internetovom vyhľadávači, operačnom systéme, názve domény Vami navštívenej predchádzajúcej webovej stránky, počet a priemerná dĺžka návštev webových stránok. Všetky tieto informácie, pri ktorých nejde o Vaše osobné údaje, sú určené len k optimalizácii prezentácie našej spoločnosti a skupiny Pittel + Brausewetter v záujme užívateľa.

Google Analytics
Na analýzu svojich webových stránok používa Pittel + Brausewetter softvér Google Analytics a používateľov stránok výslovne upozorňuje na toto vyhlásenie Google o ochrane údajov: „Tieto webové stránky využívajú Google Analytics, analytickú webovú službu spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“). Google Analytics využíva tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a umožňujú analýzu Vášho používania týchto webových stránok. Informácie, ktoré podáva cookie o Vašom použití týchto webových stránok, sa spravidla prenesú na server Google v USA a uložia sa v ňom.
Ukladaniu cookies môžete zabrániť vhodným nastavením Vášho internetového prehliadača; upozorňujeme Vás však, že vtedy prípadne nebudete môcť v plnom rozsahu využiť všetky funkcie týchto webových stránok. Preštudujte si pokyny vášho prehliadača alebo pomocníka, aby ste sa dozvedeli viac o tom, ako prispôsobiť alebo upraviť nastavenia vášho prehliadača.

Pittel+Brausewetter s.r.o.

Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

E-Mail: office@pittel.sk

Telefón: +421 2 6828 4000

Vyhľadávanie