Bratislava, Karloveská Radiála

Karloveská Radiála
Karloveská Radiála
Karloveská Radiála
Karloveská Radiála
Karloveská Radiála
Karloveská Radiála
Karloveská Radiála
Karloveská Radiála
Karloveská Radiála
Karloveská Radiála
previous arrow
next arrow
 

Bratislava – Karloveská Radiála

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Doba výstavby: 4 mesiace

Popis prác:
Plocha cca 72.230 m². Odstránenie stávajúcich konštrukčných vrstiev z asfaltobetónov hrúbky 12 cm a realizácia nových povrchov vozovky.
Hlavné konštrukcie:
– Obrusná vrstva AC11PmB, 50 mm
– Podkladové vrstvy AC22PmB, 70mm
– Profilovanie sklonov a spádov AC11-16, 3 500t
– Obrubníky kamenné, 3 762 m
– Prídlažba, rigoly a dlažby, 3 852 m
– Šachtové poklopy a vtokové mreže, 291 ks


Pittel+Brausewetter s.r.o.

Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

E-Mail: office@pittel.sk

Telefón: +421 2 6828 4000

Vyhľadávanie