Bratislava, Blumentálska ulica

Blumentálska ulica

Odstránenie existujúcich betónových a asfaltobetónových vrstiev, vytvorenie cyklotrás a komunikácií, pokládka žulových dlažobných kociek

Bratislava, Magistrát

Dvojkrížna

Údržba a opravy cestnej siete v Hlavnom meste. Odfrézovanie stávajúcich asfaltobetónových vrstiev

Bratislava, Trnavské Mýto

Trnavské Mýto

Odstránenie stávajúcich vrstiev z betónov a asfaltobetónov, Cyklopruhy a cesty, asfal, Pokládka žulovej dlažby

Pittel+Brausewetter s.r.o.

Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

E-Mail: office@pittel.sk

Telefón: +421 2 6828 4000

Vyhľadávanie