Bratislava, Magistrát

Dvojkrížna
Dvojkrížna
Štepná
Štepná
Štepná
Štepná
Štepná
Dvojkrížna
Dvojkrížna
Štepná
Štepná
Štepná
Štepná
Štepná
previous arrow
next arrow
 

Bratislava – Magistrát

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Doba výstavby: 3 roky

Popis prác:
Údržba a opravy cestnej siete v Hlavnom meste. Odfrézovanie stávajúcich asfaltobetónových vrstiev do hrúbky cca 12-15 cm a realizácia nových povrchov ciest. Opravy chodníkov, parkovísk a spevnených plôch. Výmena šachtových poklopov, vtokových mreží a krytov vývodov pre inžinierske siete. Opravy výtlkov, prechodov pre chodcov, prepadov, havarijná služba.
Práce sa realizujú za premávky 7 dní v týždni, vrátane soboty a nedele.
Frézovanie komunikácií a búracie práce – realizácia prác v nočných smenách (podľa možnosti a nariadení objednávateľa).


Pittel+Brausewetter s.r.o.

Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

E-Mail: office@pittel.sk

Telefón: +421 2 6828 4000

Vyhľadávanie